פקס: 04-8375598
כתובת: ת.ד. 7724, חיפה 31077
info@bodytec.co.il